Hem Tjänster
Tjänster som vi kan erbjuda

Projektering och utveckling av webbplatser

Joomla är ett C.M.S. (Content Management System) som bygger på öppen källkod (Open Source).
Detta innebär ikorthet att själva ramverket är gratis och utvecklas av hundratals programmerare världen över.
Grundtanken med ramverket är att hålla isär webbplatsens design från dess innehåll, samt underlätta för redaktörerna att uppdatera information och bildinnehåll på ett så enkelt sätt som möjligt. Dessutom ska det helst inte ska behövas dyra programvaror för detta.

Vårt jobb består i att installera ramverket på lämpligt webbhotell och strukturera upp grunden för webbplatsen, samt ta fram en design som matchar företagets profil, och ser till att innehållet blir konsekvent och lätt för besökarna att ta till sig. Vill man hålla ned kostnaden går det att välja bland ett flerta färdiga mallar för designen, men i de flesta fall är behovet en personlig design helt från grunden.

Vissa webbplatser behöver också oftast några speciella funktioner såsom formulär och hantering av filer och dokument för nedladdning. Några komponenter är kommersiella och kostar en slant, andra är även de gratis såsom ramverket.

Utbildning i Joomla, generella eller kundanpassade kurser

Joomla är relativt lätt att lära sig hantera, men inte alla funktioner är helt lätta att förstå. Vi skräddarsyr utbildningar för de kunder som beställt webbplatser så att de kommer igång snabbt. Vi håller även generella kurser för de som själva skapat webbplatser med Joomla och behöver komma igång lättare och snabbare. På vår egen webbplats kommer det framöver även finnas videofilmer som förklarar grundläggande hantering av ex.vis texteditorn.

Produktfotografering av bilder för webbplatser

Webbplatser behöver alltid någon form av grafik och/eller bildmaterial för att bl.a. illustrera produkter och tjänster, men även som ren utsmyckning - allt efter behov. Vi kan hjälpa er att ta dessa bilder, och även leta fram lämpliga bilder från bildbyråer.

Produktion och distribution av nyhetsbrev

Vi har lång erfarenhet av produktion och distribution av nyhetsbrev för allmänna utskick, men även för en begränsad mängd mottagare; såsom partners och leverantörer. Skräppost (SPAM) fyller idag de flestas inkorgar och gör att tålamodet och intresset minskar för nyheter via e-post. Därför bör budskapet väl matcha mottagarens intresse och verksamhetsområde i syfte att öka värdet av tjänsten för båda parter.